Odbudowa kości szczęki lub żuchwy

Odbudowa kości szczęki lub żuchwy - Dentysta Toruń

Utrata zębów prowadzi nie tylko do przykrej konsekwencji utraty pełnej estetyki uśmiechu. Wśród skutków usunięcia zębów znajduje się między innymi utrata oparcia dla innych zębów oraz ich rozchwianie. Najpoważniejszym z nich jest jednak postępowy zanik kości. Ma to swoje konsekwencje dla ogólnego zdrowia jamy ustnej, ale jest też dużą przeszkodą w możliwościach odbudowy utraconego zęba.

Przede wszystkim zbyt mała ilość kości skutkuje brakiem możliwości zastosowania implantów. W przypadku protez czy mostów protetycznych ma to mniejsze znaczenie. Są jednak pacjenci, którym bardzo zależy na zabiegu wszczepienia implantów. Jeżeli w ich przypadku doszło do zaniku kości, co oczywiście potrafi ocenić dentysta, możliwa jest odbudować kości. Dodatkowy zabieg co prawda wydłuża czas ogólnego leczenia dentystycznego, jednak jest wystarczającą podstawą, aby następnie wszczepić implanty.

Odbudowa kości nazywana też sterowaną regeneracją lub agumentacją kości polega na przeszczepie materiału kostnego pobieranego wprost od pacjenta lub wszczepienia biozgodnego materiału zastępującego kość. Czas, w którym materiał łączy się z kością szczęki lub żuchwy trwa około 4 – 6 miesięcy. Po tym czasie szczęka jest wystarczająco przygotowana do tego, by dentysta mógł wprowadzić implant. Dzięki odbudowie pacjent ma pewność, że posiada wystarczającą ilość kości, aby zabieg implantologiczny się powiódł.