Ortodoncja – rodzaje wad zgryzu

Ortodonta Toruń - rodzaje wad zgryzu do leczenia

Leczenie ortodontyczne opiera się na prostowaniu zębów, które na skutek różnych przyczyn zajmują nieprawidłowe miejsca w łuku zębowym. Problemy te dotyczą też układu szczęki i wpływają na komfort żucia oraz mowy.

Dentysta ortodonta zdiagnozuje wadę zgryzu we wczesnym etapie rozwoju, ale to nie oznacza, że do ortodontów kierowane są tylko dzieci. Leczenie ortodontyczne można podjąć także u osób dorosłych. Choć leczenie jest długotrwałym procesem, indywidualna opieka dentysty ortodonty przyniesie pożądane efekty. Specjaliści wskazują kilka rodzajów wad zgryzu:

Zgryz otwarty – cechuje się widoczną przerwą pomiędzy zębami górnymi, a dolnymi, ponieważ te zupełnie nie stykają się ze sobą.

Zgryz głęboki – powstaje wtedy, gdy w przednim odcinku górne zęby zakrywają 2/3 zębów dolnych ponad normę.

Tyłozgryz – dolny łuk zębowy jest wycofany w stosunku do łuku dolnego. Zęby dolne znajdują się w ukryciu za zębami górnymi.

Przodozgryz – ta wada jest odwrotnością tyłozgryzu. Występuje, kiedy żuchwa jest zbyt mocno wysunięta, a dolny łuk zębowy zakrywa górny.

Zgryz krzyżowy – zęby dolne nachodzą na zewnętrzną część zębów górnych. Zazwyczaj przyczyną jest zbyt wąska górna szczęka w stosunku do żuchwy.

Zgryz przewieszony – górna szczęka jest zbyt szeroka w stosunku dolnej. Za taki stan odpowiada rozszerzenie łuku zębowego górnego i zwężenie dolnego.