Sterowana regeneracja kości

Regeneracja kości Toruń

 

W wyniku ekstrakcji lub utraty zęba po pewnym czasie zaczyna się proces zaniku kości. Dzieje się tak poprzez utratę nacisku wynikającą z braku zęba. Jeśli na czas nie wszczepimy implantu, możemy liczyć się z jej całkowitym zanikiem w przyszłości. W sytuacjach, gdy na implant jest już za późno, medycyna stomatologiczna stosuje sterowaną regenerację kości. Polega ona na odbudowie kości za pomocą biomateriałów, które są idealnym zastępstwem dla własnej kości. Materiały pochodzą od pacjenta lub z innego gatunku, którym najczęściej jest krowa albo świnia. Oczywiście materiał jest odpowiednio oczyszczany tak, aby nie przenosił żadnych chorób, ani alergenów. Oba zabiegi wykorzystują czynnik wzrostu zawarty w krwi pacjenta. Dzięki niej jest on bezpieczniejszy, a gojenie przebiega znacznie szybciej. Rany zabliźniają się w naprawdę zadowalającym tempie. To wszystko dzięki leukocytom i białkom, które ogrywają znaczącą rolę w procesie tworzenia się naczyń włosowatych. Jeśli materiał kostny pobierany jest od pacjenta, najczęściej chirurg stomatologiczny pobiera go z brody, bądź żuchwy. Inne miejsca nie wymagające hospitalizacji to okolice mieszczące się za zębami trzonowymi albo z guza szczęki. Istnieją miejsca, z których można pobrać o wiele większą ilość materiału, jednak nie są one możliwe do zrealizowania w gabinecie dentystycznym. Głównym przeznaczeniem tego zabiegu jest pobudzenie aktywności komórek odtwarzających kość.