Kompleksowa diagnostyka jamy ustnej

Podczas badania kompleksowej diagnostyki jamy ustnej lekarz dentysta dokona oceny i sprawdzi stan zdrowia każdego Twojego zęba. Poznasz stan zdrowia swoich dziąseł, kości i zębów, co poprzemy odpowiednią dokumentacją.

Będziesz rozumiał wszystkie przekazywane Ci treści ponieważ większość informacji tłumaczymy wykorzystując tworzone przy Tobie rysunki obrazujące stan zniszczenia zębów. Wszystkie te informacje otrzymasz od nas na piśmie. Zostanie Ci przedstawiony również plan leczenia, który przywróci stan zdrowia Twojej jamy ustnej.

W trakcie tej wizyty lekarz zbada Twoje stawy skroniowo-żuchwowe.

Jeśli towarzyszą Ci takie objawy jak:
– zgrzytanie zębami,
– zaciskanie zębów w stresujących sytuacjach
– konieczność mocnego dociskania zębów, tak aby pasowały do siebie,
– trudności w żuciu twardych pokarmów,
– trudności w szerokim otwieraniu ust,
– kliknięcia, trzaski, szmery, tarcia w stawach,
– zniszczenie, starcie, rozchwianie czy nadwrażliwość zębów,
– bóle głowy, karku, pleców,
– nadmierna ruchomość zębów,
– problemy z innymi stawami,
– problemy po leczeniu ortodontycznym (aparacie) lub po wykonaniu korekty zgryzu.

Im więcej powyższych objawów zauważasz u siebie tym większe prawdopodobieństwo, że masz zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego. Najważniejsze, że objawy te są łatwe do zauważenia i szybko można podjąć leczenie poprzez wykonanie w naszym gabinecie deprogramatora.

Jak wygląda leczenie zaburzeń stawów skroniowo – żuchwowych?

1 KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA JAMY USTNEJ

W trakcie kompleksowej diagnostyki jamy ustnej lekarz skontroluje Twoje stawy skroniowo-żuchwowe. Diagnostyka zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych polega na obszernym wywiadzie z pacjentem na temat jego dolegliwości i problemów. Następnie, jeśli badanie wykaże, że niezbędna jest korekta zwarcia obu szczęk pacjenta, lekarz pobierze wyciski szczęki i żuchwy pacjenta, na podstawie których wykonuje się w laboratorium protetycznym deprogramator Koisa. Cały proces deprogramacji wymaga około 3-5 wizyt w naszej klinice.

2 DEPROGRAMATOR

Jest on pierwszym i niezbędnym punktem w przypadkach wymagających pełnej rekonstrukcji zgryzu. Tę ruchomą platformę pacjent nosi na podniebieniu od tygodnia do miesiąca.

3 REJESTRACJA ZGRYZU

Na tej wizycie w oparciu o analizator zębowo-twarzowy lekarz przenosi informacje odnośnie twarzy pacjenta i jego zgryzu po deprogramacji do artykulatora. Na tej wizycie wykonywane są również wyciski do wykonania modeli diagnostycznych, które są niezbędne do ustalenia prawidłowego, docelowego zgryzu pacjenta.

4 ANALIZA ZWARCIA

Polega na ocenie i sprawdzeniu prawidłowego rozłożenia sił i kontaktów zwarciowych na powierzchni zębów, jak również na ocenie prawidłowego funkcjonowania aparatu żucia. Odbywa się na podstawie zdjęć radiologicznych i cyfrowych fotografii pacjenta z analizatorem zębowo-twarzowym, a przede wszystkim w oparciu o gipsowe modele zębów po deprogramacji umieszczone w artykulatorze.

5 PLAN LECZENIA

Jest to najczęściej pisemne opracowanie, na podstawie wykonanej analizy zgryzu pacjenta, optymalnego sposobu leczenia, którego celem jest korekta zwarcia zębów oraz skuteczne wyeliminowanie wszelkich dolegliwości ze strony stawu skroniowo-żuchwowego.

W Esthetic Dental Clinic diagnozujemy i leczymy problemy związane z zgrzytaniem i zaciskaniem zębów.

Dodatkowo lekarz zbada stopień starcia Twoich zębów. Starcie może świadczyć o problemach związanych z mimowolnym zgrzytaniem i zaciskaniem zębów (bruksizm). Przy tego typu schorzeniu siła nacisku jest bardzo duża.
Niewielu pacjentów o tym wie, ale zgrzytanie zębami to problem między innymi stomatologiczny. Jego przyczyn możemy doszukiwać się u osób poddanych dużemu stresowi.
Towarzyszące temu bóle głowy wskutek przeciążenia nocnym niekontrolowanym zgrzytaniem stawów, częste mylone jest z migrenami. U około 80% pacjentów migreny są powiązane właśnie z zgrzytaniem zębów.

Stomatologiczne skutki bruksizmu to:
– ścieranie zębów,
– pęknięcia,
– ukruszenia,
– krwawienia dziąseł,
– choroby przyzębia,
– trzaski w żuchwie,
– przeskakiwanie w żuchwie,
– bóle szczęki i skroni

Im więcej powyższych objawów zauważasz u siebie tym większe prawdopodobieństwo, że masz problemy z bruksizmem. Najważniejsze, że objawy te są łatwe do zauważenia i szybko można podjąć leczenie poprzez wykonanie w naszym gabinecie szyny relaksacyjnej.

 

Jaki jest stan moich zębów?

Odpowiedź na to pytanie poznasz w trakcie kompleksowej diagnostyki jamy ustnej. Jest to pełnowymiarowa wizyta, podczas której stomatolog bardzo dokładnie diagnozuje Twoją jamę ustną, węzły chłonne w okolicy głowy i szyi czy stawy skroniowo- żuchwowe. Na podstawie przeprowadzonego badania ocenia, które zęby są do leczenia, a także które trzeba leczyć w pierwszej kolejności.

 

Jak długo trwa wizyta podczas której przeprowadzana jest kompleksowa diagnostyka jamy ustnej?

Kompleksowa diagnostyka jamy ustnej jest pełnowymiarową wizytą stomatologiczną, na której stomatolog poświęca dużo czasu na dokładne zapoznanie się ze stanem uzębienia jamy ustnej pacjenta. Nasi lekarze rezerwują na taką wizytę tyle czasu, by na spokojnie i bardzo skrupulatnie zweryfikować sytuację w Twojej jamie ustnej.